Členové KSGRR PřF OU se podíleli na zpracování projektu na výstavbu multifunkčního areálu Ostravské univerzity s rozpočtem více než 1 mld. Kč

 

V centru Ostravy na Černé louce vznikne multifunkční areál Ostravské univerzity se dvěma novými budovami. První plánovanou budovou je „Zázemí pro sport, zdraví a technologie“, rozsáhlé sportoviště a zároveň budoucí sídlo katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Druhou budovou je „Klastr umění a designu Fakulty umění Ostravské univerzity, v jehož rámci vznikne mj. zázemí pro Centrum digitálních technologií a design, multimediální učebna, zázemí pro Operní studio nebo hudební sál.

Projekty byly zpracovány a podány díky spolupráci odborníků z katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty OU, Fakulty umění OU, katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU (pod vedením Mgr. Ondřeje Slacha, Ph.D.) a projektového oddělení Rektorátu OU. Financovány budou z výzvy RESTART Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.

Více informací o investičním záměru Ostravské univerzity je uvedeno zde