Další ročník mezinárodní konference GeoKARTO proběhne již 8. – 9. září 2022. V příloze najdete pozvánku a program konference. Konferenci organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

 

cirkular1_20220615

PredProgGeoKARTO2022