V těchto dnech vrcholí Sčítání lidu, domů a bytů 2021. V této souvislosti se objevují některé propagandistické tendence o moravské národnosti. Více se dozvíte v komentáři prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU.