Současná situace týkající se šíření epidemie koronaviru ve světě, s ní spojená bezpečnostní i epidemiologická opatření a z nich plynoucí nejistota týkající se nejbližší budoucnosti komplikuje i pořádání vědeckých konferencí. Nejinak je tomu i v případě konference IGU-CGE 2020, která se měla konat v v Praze na Albertově  letošním roce v srpnu. V reakci na to se organizační výbor konference v součinnosti s předsedy Komise geografického vzdělávání IGU rozhodl odložit konání této konference na rok 2021. Doufáme, že toto rozhodnutí nezpůsobí přílišné komplikace. Pevně věříme, že se v Praze sejdeme v příštím roce, předběžně v termínu 9.–13. srpna. Podrobnosti (vč. nových termínů) budou v dostatečném předstihu zveřejněny na webu konference – www.prague2020.com.

Vědecký výbor konference také rozhodl, že téma konference zůstává stejné a že všechny přihlášené příspěvky zůstávají v platnosti i pro rok 2021. Autoři budou v dostatečném předstihu dotázáni, zda chtějí jeho návrh ponechat, anebo změnit. Bude samozřejmě možné přihlásit i další nové příspěvky.

Ti z účastníků, kteří již zaplatili konferenční poplatek, mohou buď požádat o jeho navrácení, anebo jej nechat převést na rok 2021 a mít tak již zaplacenou účast.

Věříme, že se v roce 2021 všichni setkáme s atraktivním vědeckým programem, užijeme si společenský program i krásy Prahy.

Veškeré podrobnosti, včetně nových termínů, budou v předstihu uvedeny na webu konference.

 

Jménem organizačního a vědeckého výboru konference,

Martin Hanus