Nedávno vyšly Informace České geografické společnosti číslo 2014/2. Členům ČGS jsou distribuovány poštou společně s novým číslem časopisu Geografie. Ostatní si je mohou prohlédnout, přečíst a stáhnout na webových stránkách Informací ČGS.

Pokud jste členy České geografické společnosti a nepřišly vám poštou oba časopisy, pak pravděpodobně nemáte zaplaceny členské příspěvky na tento rok, nebo jste časopis Geografie obdrželi již na srpnovém sjezdu České geografické společnosti v Praze.

V nových Informacích ČGS 2014/2 naleznete zprávy z výzkumu, zprávy o konferencích a aktivitách  geografů, rubriku Lidé a další informace z geografické obce.

Přejeme vám příjemné počtení.