Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK vás zve na zajímavou přednášku a vernisáž projektu “Ostrovský klášter ožívá ve 3D”, která se zabývá 3D rekonstrukcí zaniklého středověkého kláštera. Bližší informace naleznete v příloze.

 

Ostrovský klášter ožívá ve 3D