Jedním z témat LN (pondělí 27. 7.), které se dostalo až na titulní stranu, se stal i výzkumný pobyt na Papui-Nové Guineji kulturního antropologa Martina Soukupa a geografa Jana D. Bláhy z ústecké katedry geografie. Kromě rozhovoru o výzkumu a plánech do budoucna je součástí i komentář Zbyňka Petráčka o smysluplnosti kulturně zaměřených výzkumů ve světle současných problémů Evropy s imigrací.

http://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20150727/281483570082141/TextView