Dovolujeme si zveřejnit informace od kolegů z Košic o pořádání IX. Medzinárodného geografického kolokvia ve slovenských Danišovcích. Kolokvium se uskuteční v termínu 20. – 22. října 2021. Bližší informace naleznete v přiloženém cirkuláři.

 

Danišovce 2021