V úterý 28. srpna 2018 obdržel prof. Bryn Greer-Wootten v prostorách Löw-Beerovy vily Čestnou oborovou medaili za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách z rukou předsedkyně Akademie Věd České republiky prof. Evy Zažímalové. Prof. Bryn Greer-Wootten je emeritním profesorem geografie na York University v Torontu, dlouholetým spolupracovníkem Ústavu geoniky AV ČR a šéfredaktorem časopisu Moravian Geographical Reports. Čestná oborová medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách je udělována jako ocenění vynikajícím domácím a zahraničním vědcům v daném oboru. Více informací naleznete např. zde.