Fyzický geograf prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. z Geografického ústavu PřF MU publikoval spolu se svými spoluautory vědeckou studii o povodních za posledních 500 let v mimořádně prestižním vědeckém časopise Nature (IF 2019 = 42,778). Po přihlášení je článek dostupný zde.