V pořadu Studio 6 vystoupil prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Tématem jeho rozhvooru byla aktuální uprchlická krize v souvislosti s válkou na Ukrajině. Odkaz na pořad je zde (stopáž 1:20:00 – 1:30:00).