V týdeníku ekonom vyšel článek s prof. RNDr. Petrem Pavlínkem, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK o vlivu současných ekonomických trendů na automobilový průmysl v Česku. Celý rozhovor je dostupný na stránkách časopisu.