Dovolujeme si zveřejnit oficiální stanovisko České geografické společnosti k Hlavním směrům revize Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Stanovisko je dostupné na níže uvedeném odkazu.

 

revize_RVP ZV_stanovisko_ČGS_20042022