Společně s katedrou Fyzické geografie a geoekologie PřF UK si vás dovolujeme jménem pedologické skupiny geografie pozvat na oslavu Světového dne půdy, která proběhne 5. 12. 2019 odpoledne na Albertově 6. Účelem setkání je navázání nových kontaktů mezi jednotlivými týmy zabývajícími se půdou, ať již na PřF UK nebo na jiných pracovištích.

K účasti na chystané konferenci jsou zváni všichni studenti zaměstnanci zabývající se půdou na různých katedrách PřF UK i dalších univerzitách a odborných pracovištích.

Už teď se můžete těšit na akademiky z Přírodovědecké fakulty UK, katedry pedologie a ochrany půd a odborníky z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.