Absolventka z katedry geografie UJEP v Ústí nad Labem Mgr. Monika Kumstová  vybojovala v soutěži kvalifikačních prací s environmentální tématikou Czech Envi Thesis skvělé druhé místo. Jednalo se o první ročník celonárodní soutěže, která se snaží motivovat studenty (nejen) společenskovědních oborů k inovativním, avšak aplikovatelným výstupům. Její práce s názvem Faktory snižující kvalitu životního prostředí ve městě: případová studie Turnova se zabývala vnímáním faktorů ovlivňující kvalitu života samotnými obyvateli města. Gratulujeme!