Zveme všechny zájemce na Výstavu 3D modelů, která se uskuteční v termínu 11. listopadu 2019 – 29. února 2020 v předsálí Mapové sbírky PřF UK. Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK.