100 let od navázání česko-australských oficiálních vztahů

(aneb „My a klokani“)

Pořadatelé: Historický ústav AV ČR, v. v. i. (oddělení biografických studií) + Náprstkovo muzeum

Termín konání:  15. října 2020, od 10.00

Místo konání: Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, Praha 1

Záštitu nad workshopem převzal prezident České geografické společnosti, doc. Pavel Chromý.

Konference by ráda v určité formě shrnula vývoj vztahů mezi oběma vzdálenými (a přitom ne až tolik) zeměmi, ať již po stránce cestovatelské, politické, vědecké, kulturní nebo např. sportovní.  Vítány jsou především interdisciplinárně zaměřené příspěvky.

Call for Papers