V těchto dnech začíná celosvětová akce Dny geografie, jejímž hlavním cílem je propagace a popularizace geografie jako vědního oboru s významnými aplikačními přesahy. Česká geografická společnost se k této akci již tradičně hlásí a prostřednictvím jednotlivých poboček a sekcí zveřejňuje informace o konání jednotlivých akcí na samostatném webu Dny geografie. V tomto roce je však řada akcí omezená kvůli vládním nařízením. Proto jsme rovněž založili vlastní YouTube kanál, kde budeme zveřejňovat jednotlivé akce. Sledujte nás zde.