Před dvěma lety jsme vás informovali o novém Žákovskému atlasu a jeho Pracovnímu sešitu. Zde je odkaz na recenzi v časopisu Informace ČGS. Nyní vyšla “Učitelská příručka k Žákovskému atlasu”.
Zdarma si ji můžete stáhnout zde. Tato příručka vznikla jako součást širšího projektu “Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání (Technologická agentura ČR, č. TL02000114)”. Na vzniku této příručky se podíleli geografové z Katedry geografie PřF UJEP.