Zveřejňujeme informaci o změnách v organizaci tradičního Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, kterou nám zaslali kolegové z Katedry regionální ekonomie a správy ESF MU.

 

Vážení kolegové, milí přátelé a příznivci regionálních věd,

pravděpodobně již víte, že kvůli aktuální koronavirové situaci jsme byli nuceni zrušit naše plánované setkání na XXIII. mezinárodním kolokviu o regionálních vědách, které se mělo v červnu uskutečnit v Čejkovicích. Chceme však v dlouholeté tradici kolokvia pokračovat alespoň cestou vydání
konferenčního sborníku. Nelehká doba si vyžaduje neobvyklá řešení! V současné chvíli proto připravujeme novou registraci na konferenci, která se bude týkat pouze publikace článku ve sborníku. Uvědomujeme si, že i vysoké školy jsou nyní nuceny redukovat svoje náklady, a proto nabízíme možnost publikovat příspěvek pouze za symbolický poplatek.

Konferenční články nám můžete zasílat již nyní a budeme je přijímat do 30. 4. Nová registrace bude zahájena během několika dní a potrvá rovněž do 30. 4. Podrobnější informace ke konferenci a spuštění registrace najdete na www.econ.muni.cz/kolokvium. Základní informace najdete také v pozvánce
v příloze.

Děkujeme Vám za zachování přízně a o to více se budeme těšit na osobní setkání a diskusi příští rok.

S přáním klidné mysli v této neklidné době

Viktorie Klímová