Informace ČGS – 2015/34-1

HLAVNÍ ČLÁNKY

KUČEROVÁ, S. R. – PODMOKLÍKOVÁ, L. – BLÁHA, J. D.: Možnosti měření obslužnosti základními školami na příkladu okresu Přerov
(s. 1–16)

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

Redakční úvod k článku
(s. 16)

ANDĚL, J. – PAVLASOVÁ, Z.: K hodnocení vysokoškolské geografie v Česku
(s. 17–27)

LITERATURA 

Klempířová, A., Klempíř, J.: Grónsko – ostrov splněné touhy
(R. Perlín, s. 28)

Kostelecký, T., Mikešová, R., Poláková, M., Čermák, D., Bernard, J., Šimon, M. (2014): Koho volí Vaši sousedé?
Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny
(P. Chromý, s. 29)

Starkel, L.: O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór i ich przedpoli (na przykładzie wybranych gór Eurazji)
(T. Czudek, s. 31)

Šantrůčková, M.: Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích
(M. Tůmová, P. Chromý, s. 32)

Horálek, A., Ptáček, P.: Vybraná témata z geografie současné Číny
(T. Burda, s. 36)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

23. středoevropská geografická konference
(L. Lněnička, s. 39)

EURORURAL ’14 – European Countryside within the Post-Industrial Society
(A. Vaishar, s. 39)

Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu – konference v Brně v roce 2014
(K. Kirchner, D. Adam, J. Martínek, s. 40)

Konference GIS Esri v ČR – Praha 2014
(J. Souček, s. 42)

Seminář Venkov 2015
(A. Vazačová, s. 44)

11. historickogeografická konference Krajiny snů – Nerealizované projekty od středověku do současnosti
(M. Tůmová, s. 45)

Tři listopadové konference katedry geografie ZČU v Plzni
(J. Kopp, s. 46)

Konference Mapování | GIS | Rozvojové země vol. 2
(J. Pánek, s. 48)

Třetí InDOG doktorandská konference
(S. Popelka, s. 48)

Seminář Vltavské ostrovy v Praze
(H. Svobodová, s. 50)

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu
(I. Čtveráková, s. 52)

Mapování i geoinformatika zábavnou formou pro olomoucké školáky
(J. Pánek, s. 53)

1. slovensko-česká historickogeografická konference Krajina písmom a obrazom
(M. Tůmová, s. 54)

Coherence and Incoherence in Migration Management and Integration: Policies, Practices and Perspectives
(M. Seidlová, s. 55)

Česko-slovenská konference v Nitře s pořadovým číslem 22
(H. Svobodová, E. Hofmann, s. 58)

Česko-slovenský geografický akademický seminář proběhl v Piešťanech
(J. Kolejka, s. 59)

Geoinformační technologie pro geografické vzdělávání – tři nové publikace katedry geografie PdF MU
(H. Svatoňová, s. 61)

Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. v Brně
(H. Svobodová, E. Hofmann, J. Kolejka, P. Vlček, M. Trávníček, s. 63)

Memoriál Mladena Kolényho 2014
(P. Kladivo, s. 64)

70 let Geografického ústavu v Bukurešti
(J. Kolejka, s. 65)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace pro členy
(D. Fialová, s. 68)

Z jednání Hlavního výboru ČGS
(R. Perlín, s. 68)

Silvie Rita Kučerová – nový člen redakční rady
(R. Perlín, s. 69)

O Týdnu geografie na univerzitách v Česku
(B. Janský, S. R. Kučerová, J. D. Bláha, s. 70)

Zpráva z 9. ročníku ústeckého Týdne geografie
(S. R. Kučerová, J. D. Bláha, s. 72)

Týden geografie na Geografickém ústavu PřF MU Brno
(Z. Máčka, s. 73)

Týden geografie v Ostravě
(T. Siwek, s. 74)

Týden geografie v Plzni
(J. Kopp, s. 75)

Týden geografie na Geografické sekci PřF UK v Praze
(M. Hanus, s. 76)

Týden geografie na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích
(S. Kraft, s. 76)

Geografické didaktické dny (GEODID)
(J. Dvořák, P. Karvánková, E. Niklesová, s. 77)

GIS Days 2014 v Liberci
(P. Meyer, s. 80)

GIS Day v Olomouci letos s rekordní účastí
(R. Nétek, J. Doležalová, s. 81)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 83)

Životní jubileum RNDr. Antonína Götze, CSc.
(I. Bičík, V. Jančák, s. 83)

Dobrý učitel Zdeněk Žáček
(H. Bednářová, S. R. Kučerová, s. 84)

Mgr. Jiří Hlubek oslavil 75. narozeniny
(E. Brudíková, A. Landová, s. 85)

Jubilant Mgr. Zdeněk Štěpánek
(K. Rodan, s. 86)

Jak jsem poznal Polárku
(R. Perlín, s. 87)

Blahopřejeme k sedmdesátinám
(K. Větrovec, s. 87)

Doc. Čermák – šedesátiletý
(D. Drbohlav, s. 88)

Životní jubileum doc. PaedDr. Aleny Matuškové, CSc.
(J. Kopp, M. Novotná, s. 90)

Jubileum Marie Miklánkové
(K. Bergová, s. 91)