Informace ČGS – 2018/37-2

HLAVNÍ ČLÁNKY

BALATKA Břetislav – KALVODA Jan: Terasový systém řeky Ohře mezi Smrčinami a západní částí Sokolovské pánve
(s. 1–15)

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

TRAHORSCH Petr: Analýza historického vývoje map průmyslu v českých školních atlasech
(s. 16–30)  

PÁNEK Jiří – ŠENKEŘÍKOVÁ Martina: Kde leží Blízký východ? Srovnání definic a mentální mapy regionu očima vysokoškolských studentů
(s. 31–41)

LITERATURA

Novotná, E.: Jan Felkl & syn – továrna na glóby. Jan Felkl & Son – a Globe-Making Factory
(J. Martínek, s. 42)

Mlejnková, H. a kol.: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
(K. Kirchner, A. Buček, s. 43)

Bláha, J. D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie
(R. Štampach, s. 45)

Davidová Glogarová, J. – David, J.: Obrazy z cest do země Sovětů. České cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917–1968
(J. Martínek, s. 47)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ 

Bratislava hostila společný sjezd ČGS a kongres SGS v roce 2018
(H. Bednářová, s. 50)

Mezinárodní konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018“ ve Vílanci
(Z. Máčka, s. 51)

Zpráva z 10. jubilejního ročníku mezinárodní studentské konference New Wave 2018
(K. Klingorová, J. Jelen, P. Rypáčková, T. Mozr, V. Marianovská, s. 54)

1. Mezinárodní konference o integraci pohybu a výuky zeměpisu
(H. Svobodová, R. Durna, s. 56)

Regionální konference IGU v Québecu
(K. Klingorová, s. 57)

Konference EURORURAL ’18
(A. Vaishar, M. Šťastná, s. 57)

Seminář Humánně-geografická témata v aplikované geografii
(A. Boháč, s. 59)

Konference Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa
(V. Šilhánková, s. 60)

11ᵗh OECD Rural Development Conference: technologie a digitalizace hlavními hybnými silami změn na venkově
(O. Konečný, s. 63)

Mezinárodní projekt EduChange o klimatických změnách přivedl studenty do Olomouce a Trondheimu
(N. Medová, s. 64)

Ohlédnutí za 25. ročníkem Amerického semestru
(T. Mozr, s. 65)

Výstava o Grónsku
(A. a J. Klempířovi, s. 67)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
(D. Fialová, s. 68)

Docent Ivan Bičík obdržel významné ocenění Varšavské univerzity
(R. Perlín, s. 69)

Zprávy z jednání Hlavního výboru ČGS
(R. Perlín, s. 70)

Jednání Valného shromáždění ČGS
(R. Perlín, s. 71)

20. ročník Zeměpisné olympiády je minulostí, 21. ročník právě startuje
(J. Jelen, s. 74)

12th Earth Science Olympiad – z thajského Kanchanaburi si čeští studenti přivážejí řadu ocenění
(F. Hulec, R. Melichar, s. 76)

Zpráva z Mezinárodní zeměpisné olympiády iGeo 2018 v Québecu
(R. Durna, H. Svobodová s. 78)

LIDÉ 

Jubilanti společnosti
(s. 83)

Docent Antonín Buček odešel
(R. Perlín, s. 83)

Docent Milan Václav Drápela osmdesátiletý, docent Milan Václav Drápela zemřel
(T. Grim, s. 84)

Skaut a vášnivý filatelista Lan odešel na svou poslední stezku k Pánu
(J. D. Bláha, s. 86)

Významné životní jubileum Radana Květa
(K. Kirchner, s. 87)

Doktor Milan Holeček jubilantem
(I. Bičík, s. 89)

Jaroslav Klempíř osmdesátníkem
(R. Perlín, s. 91)

75 let Lubomíry Janouchové
(M. Janouch, s. 93)

75 let doktora Václava Smila
(I. Bičík, s. 93)

Sedmé kulatiny Marie Mánkové
(Z. Zelenková, s. 96)

Jubileum paní doktorky Škarkové
(J. Kelblová, s. 97)

Jubileum Tomáše Kučery
(Z. Čermák, s. 98)

Jan Kubovský šedesátníkem
(J. Vosátková, s. 100)

Geografická výročí 2018
(J. Martínek, s. 100)