Join us

Česká geografická společnost usiluje zároveň o rozšiřování její členské základny. V současné době nabízí možnost stát se individuálním členem a kolektivním členem společnosti. Individuální členství je umožněno každé osobě starší 18 let po uhrazení ročního členského příspěvku. Roční členský příspěvek činí u řádných členů 600,- Kč, u studentů a důchodců 300,- Kč. Kolektivním členem České geografické společnosti se mohou stát právnické osoby (instituce). Doporučený roční příspěvek kolektivního člena České geografické společnosti je 10 000,- Kč pro ziskové organizace a vysokoškolská pracoviště, 1 000,- Kč pro neziskové organizace a skupiny občanů (základní školy, střední školy, občanská sdružení, kluby apod.)

 

 

Výhody členství

Členství v České geografické společnosti přináší řadu výhod. Členové společnosti:

Členský příspěvek je možné zaplatit na účet společnosti u České spořitelny a.s. 1921937329/0800 s uvedením variabilního symbolu (Vaše evidenční číslo, uvedeno vždy na obálce). Pokud si nejste jisti, evidenční číslo vám sdělí RNDr. Dana Fialová, Ph.D. v sekretariátu ČGS (sekretariat@geography.cz.) Členský příspěvek je také možno platit hotově k rukám Dany Fialové.

Registrovat se