Soutěže

Kromě vědeckých a vydavatelských aktivit se Česká geografická společnost věnuje i pořádání dalších akcí. Mezi nejvýznamnější patří oborové soutěže zaměřené na geografickou tématiku. V rámci toho pořádá Česká geografická společnost následující akce:

 

Zeměpisná olympiáda

Dny Geografie

Studentská vědecká soutěž

Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie