Logo

Břetislav Balatka, Jan Kalvoda: Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku

Štítky: ,

Historicky výjimečná a esteticky nádherná krajina Posázaví ve středních Čecháh je z geomorfologického hlediska podstatně méně prozkoumána než území, kterými protékají Labe a Vltava. Řeka Sázava zaujímá mezi toky Českého masivu mimořádné postavení, a to zejména pro specifické rysy vývoje údolí a akumulačních teras. Pestrá geologická stavba jejího povodí, regionální neotektonické události a rozsáhlé klimatické změny v mladším kenozoiku byly hlavními příčinami rozmanitosti a dynamiky geomorfologických procesů. V této monografii jsou předloženy hlavní výsledky výzkumu geomorfologickéhovývoje údolí Sázavy, včetně paleogeografické korelace vzniku terasového systému s aktuálním mezinárodním statigrafickým členěním kvartéru.

16 x 23 cm, 200 s., bar. příloha, váz., ISBN 978-80-904521-1-4, 1. vydání, 2010

 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost – Geographica. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.