Logo

Kontakt

Redakce:

RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze

Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, 128 43 Praha 2

tel. 221 951 427

e-mail: jancak@natur.cuni.cz

www.geography.cz/geographica

 

Distribuce:

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze

Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, 128 43 Praha 2

tel. 221951397

e-mail: danafi@natur.cuni.cz

 

 

© 2009 Česká geografická společnost – Geographica. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.