Logo

O ediční řadě

Ediční řada Geographica je určena pro vydávání odborných recenzovaných monografií s geografickou tematikou. V monografiích jsou prezentovány výsledky vědeckého výzkumu z oblasti fyzické geografie, socioekonomické geografie i kartografie. Monografie vydávané v ediční řadě Geographica mají jednotnou grafickou úpravu.

© 2009 Česká geografická společnost – Geographica. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.