Logo

Prodej knih

Knihy je možno zakoupit v knihkupectvích Academia a Karolinum nebo přímo v sekretariátu ČGS. Objednávky vyřizuje, informace podává a jednotlivé výtisky prodává a RNDr. Dana Fialová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 221951397, e-mail: danafi@natur.cuni.cz.

Cena jednoho výtisku je 250 Kč.

 

© 2009 Česká geografická společnost – Geographica. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.