Logo

Recenzní řízení

Všechny monografie procházejí anonymním recenzním řízením. Ediční rada určí minimálně dva nezávislé recenzenty a jednoho zpravodaje – člena ediční rady. Autoři mohou dát vlastní návrhy na potenciální recenzenty.

© 2009 Česká geografická společnost – Geographica. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.