Logo

KUČEROVÁ, S. (2012): Proměny územní struktury základního školství v Česku

Štítky:

Bez názvuOd druhé poloviny 20. století jsme ve většině evropských zemí svědky procesu výrazné polarizace prostoru v souvislosti se změnami v rozmístění základních škol. Masové uzavírání škol, zejména na venkově, a koncentrace vzdělávací funkce do populačně velkých sídel vychází jak z obecných procesů, tak ze specifických historických podmínek v každé zemi. Cílem publikace je na příkladu Česka identifikovat a interpretovat hlavní procesy charakterizující vývoj sítě základních škol v hospodářsky vyspělých zemích v posledních přibližně 50 letech s přihlédnutím k národním specifikům. S pomocí prezentace poznatků z několika modelových lokalit, kde došlo k uzavření základní školy, se pak autorka snaží přiblížit důsledky uvedených procesů na stabilitu a fungování lokálních a regionálních společenství. Publikace vychází z původní dizertační práce autorky.

16 x 23 cm, 209 s., váz., ISBN 978-80-904521-8-3, 1. vydání, 2012

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost – Geographica. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.