Logo

Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů

Štítky:

Smrk ztepilý, nejhojnější dřevina Česka, je citlivý vůči atmosférickému znečištění, kterým byly Krušné hory silně zasaženy ve druhé polovině 20. století. V několika kalamitních vlnách tam došlo k velkoplošnému poškození až odumírání smrkových porostů. Víceoborová monografie podává přehled metod hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů, které autorský kolektiv částečně vyvinul a použil. První část knihy přibližuje obecný rámec problematiky, druhá část je metodická, zaměřená zejména na metody spektroskopické, používané pro velkoplošné hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země, ale i na metody studia struktury a biochemického složení listoví. Třetí část ukazuje využití těchto metod pro studium smrkových porostů v Krušných horách od konce 90. let 20. století.

Představení hlavních autorek

Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. je profesorkou anatomie a fyziologie rostlin na katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je předsedkyní České společnosti experimentální biologie rostlin a evropskou koordinátorkou sítě SCERIN.

RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. je vědecko-pedagogickou pracovnicí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou vedení Komise Land Use / Land Cover Changes Mezinárodní geografické unie a evropským kontaktem sítě SCERIN.

Doc. Petya Entcheva Campbell, Ph.D. je vědeckou pracovnicí Joint Center for Earth Systems Technology a docentkou na University of Maryland Baltimore County, USA a NASA Goddard Space Flight Center, Biospheric Sciences Branch. Je americkou koordinátorkou sítě SCERIN.

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost – Geographica. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.