Logo

Miroslav Marada a kol.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku

Štítky:

Doprava je jednou z nejdynamičtějších součástí našeho života každodenního života. Snad proto se v současné geografii dopravy nejčastěji řeší problémy aplikačního charakteru, např. dopravní obslužnost venkova či vliv dálnic na rozvoj sídel a regionů. Existují ovšem i problémy obecnější povahy: dopravní hierarchie středisek osídlení z hlediska různých druhů dopravy a její souvislosti s komplexní hierarchií, vývoj dopravních interakcív systému osídlení a jejich vliv na změny významu středisek, struktura dopravního zajištění vztahů střediska a zázemí apod. Geografie dopravy tak může přispět také k základnímu výzkumu, ke studiu stavu a vývoje geografické organizace společnosti. Dokladem toho je tato monografie postihující, alespoň z části, uvedená témata.

16 × 23 cm, 168 s., bar. příloha, váz., ISBN 978-80-904521-2-1, 1 vydání, 2010

 

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost – Geographica. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.