Logo

Informace ČGS 2014/1

Štítky: ,

OBSAH

LITERATURA   PDF

Metodologický pokrok nebo sociální konstrukce zavádějících stereotypů? Ženka, J, Kofroň, J.: Metodologie výzkumu v sociální geografii – případové studie (R. Matoušek; s. 1)

Kučerová, S.: Proměny územní struktury základního školství v Česku (A. Wahla, P. Urbánek; s. 5)

Nováček, A.: Dualita Evropy: historickogeografická analýza (D. Gurňák; s. 10)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ   PDF

Regionální konference IGU v Krakově (T. Siwek; s. 13)

Globalizace v Ostravě (T. Siwek; s. 13)

Konference kartografů a geoinformatiků (J. Pánek, B. Ćmielová, J. Lysák; s. 14)

25. mezinárodní konference k dějinám kartografie v Helsinkách (I. Kupčík; s. 19)

Stretnutie európských geografov v Ríme (R. Nikischer; s. 22)

Zpráva z 12. konference IARTEM v Ostravě (T. Janko; s. 25)

Zpráva o mezinárodním semináři Rural Schools Research through Europe (K. Trnková; s. 28)

Za spomienkou do Ružomber(o)ka (R. Nikischer; s. 30)

Geografické výstavy k zapůjčení (D. Fialová; s. 32)

Čtyřicet let geografických přednášek v Lovosicích (E. Hozmanová; s. 32)

Fyzická geografie na Univerzitě Gent (J. Kolejka; s. 33)

Geografie na Severovýchodní federální univerzitě v Jakutsku (J. Kolejka; s. 35)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI   PDF

Informace pro členy (D. Fialová; s. 39)

Zpráva o jednání HV ČGS v listopadu 2013 (S. R. Kučerová; s. 39)

9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie & konference Nové metody ve výuce geografie (H. Svobodová, Z. Pavlasová, J. Riezner, J. D. Bláha; s. 42)

Pamětní list z rukou ministra školství (S. R. Kučerová; s. 44)

LIDÉ   PDF

Jubilanti společnosti (s. 46)

Zemřel RNDr. Evžen Quitt, CSc. (J. Demek, K. Kirchner; s. 46)

Odešel Václav Hoda (E. Novák; s. 48)

RNDr. František Skřivánek, speleolog – 80 let (J. Rubín; s. 49)

Pětasedmdesátiny doc. RNDr. Jaroslava Vašátka, CSc. (J. Lacina; s. 51)

Tadeusz Siwek 60 let (V. Baar; s. 52)

Jubileum prof. Wokouna (J. Koutský; s. 54)

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost – Informace ČGS. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.