Logo

Informace ČGS 2017/1

Štítky: ,

OBSAH

HLAVNÍ ČLÁNKY

HAMPL Martin: Řádovostně měřítkové uspořádání distribucí geografických jevů: příklad obyvatelstva    (s. 1–19)  HAMPL Martin (383)

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

HÁNA David: Systémy domácího vzdělávání v Evropě (s. 20–30)  HÁNA David (268)

LITERATURA  Literatura (s. 31-42) (236)

Pánek, T., Hradecký, J. eds.: Landscapes and lanforms of the Czech Republic
(J. Lacika, s. 31)

Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. a kolektiv: Historické rybníky České republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století
(P. Mackovčin, s. 35)

Karásek, O., Janský, B.: Vodopády světa
(M. Šobr, s. 37)

Psota, J. ml. a kolektiv: Klepec – vrch na Kolínsku
(M. Holeček, s. 38)

Valenta, A.: Grauparova mapa velkostatku Jilemnice
(M. Tůmová, s. 39)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ  Konference a aktivity geografů (s. 43-64) (260)

Třináctá historickogeografická konference na Albertově (T. Burda, s. 43)

34. výroční konference fyzickogeografické sekce České geografické společnosti (V. Herber, s. 45)

Zpráva ze semináře Venkov 2017 (A. Vazačová, s. 45)

Konference Mapování | GIS | Rozvoj vol. 4 (J. Pánek, s. 47)

Geografické diskuzní fórum v Pavlově 12. října 2016 (T. Burda, s. 48)

Konference GIS Esri v ČR (J. Souček, s. 49)

Mezinárodní workshop k rizikům připravil Ústav geoniky AV ČR (J. Kolejka, K. Kirchner, s. 51)

Klimatická změna a její důsledky (L. Pokorná, s. 54)

Informace o návštěvě profesora Formana (T. Chuman, s. 56)

33. mezinárodní geografický kongres v Pekingu (T. Siwek, s. 56)

2. slovensko-česká historicko-geografická konference
Environmentálne problémy a historická krajina (M. Tůmová, s. 59)

Dopravní seminář Současný stav a perspektivy geografie dopravy – nové výzvy – Bratislava září 2016  (T. Burda, s. 60)

Tradiční geografická konference v Nitře (L. Lněnička, s. 61)

Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi a Kartografická konferencia 2016 (J. D. Bláha, s. 61)

Inspirace ze setkání „gisařů-geografů“ v Kluži na téma rizik (J. Kolejka, s. 63)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI  Zprávy z ČGS (s. 65-70) (252)

Informace pro členy (D. Fialová, s. 65)

Zpráva z jednání Hlavního výboru ČGS (R. Perlín, s. 65)

Obnovení činnosti Liberecké pobočky České geografické společnosti (A. Boháč, s. 67)

Doktorské studium didaktiky geografie na PdF MU (E. Hofmann, s. 67)

Nová „pětiletka“ Zeměpisné olympiády (S. R. Kučerová, s. 67)

Dny geografie 2016 (T. Siwek, s. 70)

LIDÉ  Lidé (s. 71-80) (276)

Jubilanti společnosti (s. 71)

Zemřel plukovník Vladimír Vahala (B. Veverka, s. 71)

Zemřel profesor Jaromír Demek (V. Herber, s. 73)

Opustil nás pan učitel Pavel Ruda (H. Bednářová, s. 74)

Profesor Vladislav Kříž pětaosmdesátníkem (J. Hradecký, s. 75)

Životní jubileum Petra Dostála (M. Hampl, s. 76)

Krásné cesty a šťastné návraty! (J. Zezula, s. 78)

Přes dvacet let spolupráce na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje (I. Bičík, s. 79)

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost – Informace ČGS. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.