Pobočky a sekce ČGS

Pobočky a sekce tvoří základní organizační strukturu České geografické společnosti. Pobočky České geografické společnosti jsou organizovány regionálně, zatímco sekce České geografické společnosti jsou orientovány tématicky. O zřízení a organizaci poboček a sekcí rozhoduje Hlavní výbor ČGS. Předsedové jednotlivých poboček a sekcí jsou zároveň členy Hlavního výboru. V současné době jsou do organizační struktury ČGS začleněny následující pobočky a sekce:

 

Pobočky

Sekce