Za účasti geografů, demografů a řady jiných odborníků se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy uskuteční již 4. disku panel zaměřený na aktuální problematiku boje proti COVID-19. Pozvání přijali zatím (bez titulů) viroložka Ruth Tachezy, imunolog Karel Drbal, molekulární bioložka Zdena Palková, biochemik Jan Konvalinka a demografky Dagmar Dzúrová a Klára Hulíková Tesárková. Moderuje Jan Černý. Stream se uskuteční paralelně na YouTube kanálu a na Facebooku PřF UK 3.11 v 18.00.