Dovolujeme si zveřejnit „Společné prohlášení mezinárodních geografických společností o mimořádných událostech v oblasti klimatu a biodiverzity“ zveřejněné Mezinárodní geografickou unií (IGU). Celý text naleznete v příloze.

 

IGSG Joint declaration_final