Jednou z velmi významných politických událostí současných dnů je nepochybně konflikt v Náhorním Karabachu, ve kterém proti sobě stojí Arménie a Ázerbajdžán. Souvislosti tohoto konfliktu v další přednášce v rámci Dnů geografie 2020 přibližuje náš kolega z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D., který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Přednáška je dostupná na našem YouTube kanálu.