Katedra geoinformatiky VŠB-TU Ostrava vás zve na již tradiční mezinárodní symposium GIS Ostrava, které sa uskuteční v termínu 18. až 20. 3. 2020 v Nové aule VŠB-TU Ostrava. Sympozium má samostatnou českou konferenci, jejíž letošním nosným tématem jsou “Prostorová data pro Smart City a Smart Region” a anglickou konferenci s nosným tématem “UAV in Smart City and Smart Region“. Klíčovými řečníky jsou Francesco Nex z University of Twente a Jakub Karas ze společnosti UpVision. V rámci symposia proběhne několik zajímavých seminářů českých a zahraničních odborníků:

  • Towards real-time UAV mapping (Francesco Nex, University of Twente)
  • Dense Image Matching and Multi View Stereo in Urban Areas (Fabio Remondino, FBK Trento)
  • The role of Vienna’s geoinfrastructure in Viennese Smart City Initiatives (Franz Xaver Pfaffenbichler, City of Vienna)
  • Geodesign (Jaroslav Burian, UP Olomouc)
  • Využití konceptu Big Data v kontextu udržitelné mobility a řešení RODOS (Marek Šcerba, VŠB-TUO)
  • Možnosti využití jazyka R jako skriptovacího nástroje pro GIS na příkladech QGIS a ArcGIS (Jan Caha, Mendelova univerzita Brno)
  • BIM ve stavitelství

Více informací naleznete na adrese symposia.