V této rubrice najdete kazdoročně vydávané Informace ČGS, které jsou zdrama zasílány všem členům společnosti. Informace shrnují činnost České geografické společnosti za uplynulý rok a uvádějí přehled aktivit jednotlivých členů nebo sekcí a poboček. Informace mají pravidelnou strukturu a při listování jednotlivými čísly můžete dobře sledovat i dlouhodobé aktivity členů ČGS. v přílohách jsou publikovány informace ČGS od roku 2003 -2005

Přílohy:
21-23_1.doc
21-23_2.doc
21-23_3.doc