Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a fyzický geograf doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. vystoupil v pořadu Události, komentáře k problematice záměru vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe. Rozhovor je dostupný zde (cca od 41. minuty).