Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK právě spustila nový web PhD in Geography  s nabídkou doktorského studia. Je určen pro všechny, kdo o doktorském studiu uvažují a chtějí se dozvědět více o možných tématech dizertačních projektů, potenciálních školitelkách a školitelích či obecně o průběhu PhD studia na katedře. Na stránkách jsou uveřejněny rovněž konkrétní pozice platné pro letošní rok.