Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2019 udělovanou Univerzitou Karlovou získala v kategorii společenskovědních oborů učebnice Makroregiony světa, jejímiž autory jsou doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. a doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. Gratulujeme!

 

Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky. Svět je zde diferencován do deseti relativně homogenních makroregionů, jejichž určení vychází z koncepce amerických geografů. Hodnocení makroregionů postupuje podle identických metodických kroků. Sledovány jsou jak přírodní poměry, historické souvislosti a populační charakteristiky, tak ekonomika a aktuální specifické fenomény v globálním kontextu i v regionálním měřítku. Obdobnou metodou kniha zobrazuje dílčí parametry geografie jednotlivých významných států a jejich klíčové problémy.