Odlišuje se vnímání kvality životní úrovně obyvatel Ústeckého kraje v porovnání s jinými kraji Česka?

Odlišuje se vnímání kvality životní úrovně obyvatel Ústeckého kraje v porovnání s jinými kraji Česka?

Publikováno: 12.11.2020

Ústečtí geografové se v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community a ve spolupráci s agenturou STEM zabývali, jak obyvatelé Ústeckého kraje vnímají kvalitu života v regionu, ve kterém žijí. Dílčí výsledky jejich studie byly zveřejněny na webu iDnes.cz. Z výsledků šetření vyplynulo, že obyvatelé Ústeckého kraje vnímají kvalitu jejich životní úrovně velmi podobně jako obyvatelé jiných krajů Česka. Zájemci si mohou přečíst i celý text tiskové zprávy.

Odkazy:

https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/10/TZ_Kvalita-zivota.pdf

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/ustecky-kraj-ujep-pruzkum-socialni-hruska.A201104_135055_usti-zpravy_mendl