V těchto dnech byl spuštěn unikátní webový portál Český historický atlas, který je od začátku května zdarma přístupný všem zájemcům. Portál je výsledkem spolupráce odborníků z Historického ústavu AV ČR a Fakulty stavební ČVUT.