Vážené členky a vážení členové České geografické společnosti,
jménem Hlavního výboru ČGS vás srdečně zveme na Valné shromáždění České geografické společnosti, které se uskuteční v úterý dne 6. 9. 2022 od 16:00 hod. v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (adresa:
17. listopadu 8, 779 00 Olomouc). Návrh programu jednání naleznete v příloze níže.
Přejeme vám pěkné letní dny a těšíme se na viděnou v Olomouci.
S pozdravy
Pavel Chromý a Stanislav Kraft