Mezinárodní asociace geomorfologů pořádá Regional Conference on Geomorphology – Athens 2019. Bližší informace najdete v přiloženém cirkuláři.

RCG2019_2nd_circular