Katedra geoinformatiky na VŠB – TU Ostrava pořádá dne 18. března 2020 studentskou konferenci GISáček 2020. Tato akce je primárně určena pro studenty vysokých škol, kde studenti mohou prezentovat své projekty ve dvou úrovních – bakalářské a magisterské. Protože termín je poněkud v předstihu před datem odevzdávání závěrečných prací, počítá se i s tím, že projekty nemusí být zcela dotažené do konce. Nebo lze naopak prezentovat práce, které byly obhájené již minulý rok. Tematické zaměření příspěvků musí v sobě zahrnovat zpracování geodat.

Mimo příspěvky těchto studentů lze prezentovat i projekty studentů ze středních škol, či doktorandské práce. Tyto však nebudou zahrnuty do soutěžní části, kdy odborná komise vybere nejlepší příspěvky v kategoriích bakalářských a magisterských prací. Výherci budou odměněni nejen věcnými dary, ale mezi výhrami je např. i školení od sponzora dle volby výherce.

Konference je také setkáním se zástupci firem, kde absolventi geoinformatiky nachází své pracovní uplatnění. Chtěli bychom tímto i poděkovat našim sponzorům z řad firem, kteří nás podporují ať už věcnými dary pro výherce soutěže, účastí v odborné komisi soutěže, či mediální podporou. Rádi přivítáme i zástupce dalších firem, kterým můžeme nabídnout propagaci jejich firmy na konferenci a nabídku směrů, které se aktuálně řeší v závěrečných pracích studentů i vlastní setkání s těmito studenty.

Na konferenci je možné se zdarma zaregistrovat na adrese http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/gisacek.php. Prezentující studenti a členové odborné komise budou mít také bezplatný přístup na program prvního dne konference GIS Ostrava 2020 (http://gis.vsb.cz/gisostrava/index.php). Přihlašování příspěvků bude ukončeno 5. března 2020.

Za katedru geoinformatiky Vás na konferenci srdečně zve Kateřina Růžičková (katerina.ruzickova@vsb.cz).