Katedra geoinformatiky HGF VŠB Ostrava pořádá ve dnech 20. – 22. března 2019 již tradiční sympozium GIS Ostrava 2019 s názvem “Smart city, smart region“. Smyslem celého sympozia je představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech, regionech i jiných vhodných aplikačních oblastech, a diskutovat o problémech a příležitostech geodat a geoinformačních technologií v novém směru vývoje. Současně konference nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat nové výsledky rozvoje geoinformační infrastruktury, úspěšných aplikací geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu. Další informace naleznete na webu konference.