Dovolujeme si zveřejnit informaci o uvedení knihy Martina Soukupa s názvem Antropologie: teorie, koncepty a osobnosti. Publikace prezentuje nejen hlavní představitele a představitelky oboru, školy a paradigmata, ale také ukazuje limity pozitivistického výkladu dějin antropologie. Kniha je určena antropologům, etnologům, kulturologům, sociologům a všem dalším zájemcům o antropologii jako vědu o člověku, společnosti a kultuře. Další informace jsou zde.